||
||
||
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
 

         
   

КВІТЕНЬ 2013

ІІІ Віртуальна сесія Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» 

У якості основної теми дискусії ІІІ Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу обрано тему: «Економічна нестабільність: недоліки ринкового саморегулювання або помилки в державній політиці?».
Обговоренню цієї проблеми буде присвячено ряд секційних засідань:
-сучасні економічні теорії: синергетичний, інституційний, еволюційний та цивілізаційний підходи (до 20-річчя присудження Нобелівської премії Д. Норту і Р. Фогелю);
-«Ціна нерівності»: соціально-економічні проблеми розподілу суспільного багатства (до 70-річчя Дж. Стігліца);
-світовий досвід подолання фінансово-економічних криз (до 60-річчя П. Кругмана);
-нова генерація Нобелівських ідей (до підсумків Міжнародного конкурсу, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву).
На секційних засіданнях представлено близько 80 доповідей учасників Віртуальної сесії із 40 вищих навчальних закладів.
Матеріали для обговорення розміщені на сайті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля http://congress2013.duep.edu та будуть опубліковані  в наукових журналах «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічний огляд», «Економічний вектор економічного розвитку», які входять до переліку фахових видань України і включені до міжнародних науково-метричних баз IndexCopernicusтм

(ІндексКопернікус) , Ulrich's Periodicals Director (UlrichsWeb) (Ульріх Періодикал Дайректор), Elibrary.ru (І-лайбрері).

ТРАВЕНЬ 2012

У Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля 16-19 травня 2012 р. відбувся Третій  Всесвітній Нобелівський Економічний Конгрес «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ЦИКЛИ І КРИЗИ »

Основна тема дискусії на  Конгресу  -  «Роль економічної науки в формуванні національних стратегій».

ТРАВЕНЬ 2011

У Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля 18-21- травня 2011 року відбулась Друга віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Інтелектуальний потенціал світового розвитку».

Другу віртуальну сесію Міжнародного Нобелівського економічного форуму було присвячено 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії в області економіки Саймона Кузнеця (1971 р.). Ключовими питаннями, які обговорювалися, стали проблеми циклічного розвитку світової економіки, формування інтелектуального клімату, нові підходи та сучасні теорії дослідження економічних процесів.

КВІТЕНЬ 2011

18 квітня 2011 на спільному засіданні наукового та організаційного комітету були визначені результати Міжнародного Нобелівського конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених, присвяченого 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки Саймона Кузнеця.

Переможцями стали:

Категорія «Студенти»

 • 1 місце - Щербаченко В.А. (Україна)
 • 2 місце - Аскеев А.Г. (Казахстан), Курінна М.А. (Росія)
 • 3 місце - Дрюк О.Г. (Україна), Alicja Toruniak (Poland), Легчілкін О. В. (Бєларусь)

Категорія «Молоді вчені»

 • 1 місце - Соколова З.С.  (Україна)
 • 2 місце - Sharma Alikesh (India)
 • 3 місце - Колмакова О.М. (Україна)

ГРУДЕНЬ 2010

У грудні 2010 року Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) та Дніпропетровський університет економіки та права імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ (Україна) започатували Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця

Мета Конкурсу — популяризація, глибоке вивчення та забезпечення практичного використання наукової спадщини Нобелівського лауреата з економіки Саймона Кузнеця, активізація наукової роботи молодих вчених та студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

ЛИСТОПАД 2010

 24 листопада -  в Залі Нобелівських Лауреатів пройшла Міжрегіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України».

Організатор – кафедра фінансів та банківської справи.

Конференція базувалась на ідеї досягнення синергії освіти, науки та практики в навчанні майбутніх фахівців.

На конференції розглядались наступні питання:

 • Управління фінансами підприємства в умовах нестабільної економіки.
 • Особливості територіальних управлінь Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
 • Тенденції розвитку та особливості становлення страхового ринку в умовах кризи.
 • Фінансові аспекти державних цільових фондів в України.
 • Принципи та проблеми формування, розподілу та використання місцевих бюджетів в Управлінні Державного казначейства України.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку банків в Україні в умовах кризи.
 • Розвиток кредитного ринку в Україні та перспективи його стабілізації. 

У конференції прийняли участь 72 учасника з Дніпропетровська, Севастополя, Кременчука, Львова, Луцька та Рені.

За результатами конференції були визначенні найкращі доповіді учасників:

 • 1 місце – Кабанова Анастасія
 • 1 місце – Тюленева Анна
 • 2 місце – Самофалова Катерина
 • 2 місце – Шахман Катерина
 • 3 місце – Благодарна Анастасія
 • 3 місце –Дубровіна Яна

За результатами конференції прийнято Резолюцію учасників Міжрегіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України».

17 листопада - у Залі Нобелівських лауреатів з економіки  Дніпропетровський університет економіки та права імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ, в особі ректора ХОЛОДА Бориса Івановича та ПАТ КБ «ПриватБанк» в особі голови правління ДУБІЛЕТА Олександра Валерійовича підписали МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ, засвідчивши свої наміри об’єднати зусилля у вирішенні соціально значимих питань сучасного розвитку українського суспільства, а також у реалізації проектів, які входять до сфери інтересів обох сторін.

Голова правління ПАТ КБ « ПриватБанк» О.В.Дубілет виступив перед викладачами та студентами університету з лекцією «Обучение и современная карьера - «Wow-кандидат» глазами работодателя».

Кращим студентам усіх напрямів підготовки університету (Економіка підприємства, Економічна кібернетика, Маркетинг, Менеджмент організацій, Міжнародна економіка, Облік і аудит, Правознавство, Психологія, Товарознавство і торговельне підприємництво, Філологія, Фінанси і кредит) за відмінне навчання, успіхи в науково-дослідній роботі, активну участь у громадському житті університету було урочисто вручено Ректорські відзнаки.

ЖОВТЕНЬ 2010

29 жовтня -  у Залі Нобелівських лауреатів відбулось урочисте вручення міжнародних Кембріджських сертифікатів FCE, CAE, BEC на володіння англійською мовою.

Сертифікати успішним студентам вручали Представник Британської ради в Україні, директор екзаменаційного центру Наталя Колтко та завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор Олег Тарнопольський.

22 жовтня  - Кафедра фінансів та банківської справи заснувала студентський науково-творчий проект «Нобелівські лауреати з економіки в фінансовій галузі».

В проекті задіються усі без винятку студенти напряму «Фінанси та кредит» шляхом участі у змаганнях серед груп (I-V курс) на кращій проект та яскраве представлення лауреатів нобелівських премій та їх наукових досягнень за складовими:

 • підготовка матеріалів
 • формування презентацій
 • творче представлення проекту
 • підготовка стенду

Проект проводиться з метою поширення наукових ідей та ознайомленням з життям нобелівських лауреатів в області фінансів серед студентів 1-5 курсів, орієнтованих на наукові та творчі дослідження актуальних економічних проблем сучасного світу. Проект покликаний заохотити студентів напряму «Фінанси та кредит» до подальшої активної участі у Нобелівському русі ДУЕП та розвинути активну життєву позицію.

ВЕРЕСЕНЬ 2010

26 вересня - у Дніпропетровському університеті економіки та права відбувся VI Нобелівський турнір школярів.

ПИТАННЯ ТУРНІРУ

1.Освіта: суспільне благо чи товар?

2.Шляхи збереження заощаджень під час економічної кризи.

3.Прогноз майбутніх змін на ринку праці щодо попиту на окремі спеціальності.

4.Розвиток технологічних укладів в сучасній економіці України.

5.Чи є можливість отримати значні доходи, граючи на ринку FOREX?

6.Оцінка результатів участі України в Кіотському протоколі.

ПИТАННЯ З ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

1.Використання теорії грошей та економічних коливань у формуванні архітектури ринкової економіки (1974 р., Фрідріх Август фон Хаєк та Гуннар Мюрдаль).

2.Аналіз та можливості ринку з асиметричною інформацією (2001 р., Дж.Стиглиць, Дж.Акерлоф, Майк Спенс)

УВАГА! Представляємо переможців турніру:

Кращі серед команд-учасників:

 • Команда НВК -ліцею № 100 м. Дніпропетровськ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ ТУРНІРУ
 • Команда фінансово-економічного ліцею м. Дніпропетровська - переможець в номінації «ЗА КРАЩЕ ЕССЕ»
 • Kоманда технічного ліцею№1 м. Дніпродзержинська - переможець в номінації «КОМАНДНА ВІЗИТНА КАРТКА»
 • Команда СШ № 70 м. Кривий Ріг - ЗА ВОЛЮ ДО ПЕРЕМОГИ
 • Команда Апостолівського районного ліцею-інтернату – переможець в номінації «ЕКОМОМІЧНА ГРАМОТНІСТЬ»    

Кращі у особистому змаганнi:

 • НІКОЛАЄВ Тарас Геннадійович, викладач економіки ліцею № 100 - КЕРІВНИК КРАЩОЇ КОМАНДИ
 • Стефаній МАРТИНЕНКО,учень 11 класу Синельниківської міської гімназії -КРАЩІЙ СПОСТЕРІГАЧ
 • Владислав СІНАЄВСЬКИЙ,учень 11 класу СШ № 9 м. Кривий Ріг - КРАЩІЙ ОПОНЕНТ
 • Аліна КУЦЯК, учениця учениця 10 класу НВК № 36 м. Дніпропетровська – КРАЩІЙ РЕЦЕНЗЕНТ
 • Дар’я ПРАВДА, учениця 10 класу НВК - ліцею №100 м. Дніпропетровська - КРАЩІЙ ДОПОВІДАЧ  

3 вересня 2010 р. Дніпропетровський університет економіки та прав зустрів шанованих гостей - Митрополита Дніпропетровського і Павлоградського владику Іринея та Першого заступника Голови ВАК України Бондаренка Віктора Дмитровича.

Ректор ДУЕП Борис Іванович Холод ознайомив шанованих гостей з меморіально-парковим комплексом «Планета Альфреда Нобеля», розповів про створення пам’ятного знаку «Планета Альфреда Нобеля», ознайомив з університетом.

В Залі Нобелівських лауреатів з економіки ДУЕП відбулось урочисте засідання вченої ради. В присутності на засіданні членів вченої ради університету, викладачів, студентів, запрошених гостей, представників засобів масової інформації Митрополиту Дніпропетровському і Павлоградському владиці Іринею та Першому заступнику Голови ВАК України Бондаренку Віктору Дмитровичу було присвоєно Почесні звання професорів Дніпропетровського університету економіки та права.

ТРАВЕНЬ 2010

19-22 травня - у Дніпропетровському університеті економіки та права відбувся Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум «Світова економіка ХХІ: цикли та кризи», який був присвячений загальній проблематиці, визначеній девізом «Інновації як основа подолання глобальної кризи».

Форум об'єднав інтелектуальні зусилля понад 200 учасників регіонів України, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, Польщі, США, Німеччини, Австрії, Румунії, Вірменії, Італії, Франції, Іспанії, Оману та інших країн.

Одною з основних подій Форуму було підведення підсумків та нагородження переможців Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади в галузі економіки, яке здійснив Президент України (1994-2005), почесний професор Дніпропетровського університету економіки та права Л. Д. Кучма.

БЕРЕЗЕНЬ 2010

25-26 березня - у Дніпропетровському університеті економіки та права пройшла І Всеукраїнська олімпіада з іспанської мови як другої іноземної, в якій прийняли участь 63 cтуденти із 6 ВУЗів України. Відкриття олімпіади відбулось у Залі Нобелівських лауреатів.

ЛЮТИЙ 2010

25 лютого - у Залі Нобелівських лауреатів  кафедра товарознавства і торговельного підприємництва провела спільну конференцію за підсумками виробничої практики студентів Дніпропетровського університету економіки та права, Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу та Дніпропетровського коледжу економіки та права.

19 лютого - зустріч з одним з найвідоміших та продуктивних українських істориків – Ярославом Грицаком. Темою зустрічі стала презентація нової книжки та досліджень щодо "України - між сходом і заходом", у форматі нового погляду на історію країни.

6 лютого - вже вп’яте у Дніпропетровському університеті економіки та права проводився ІІІ тур ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ.

ГРУДЕНЬ 2009

10 грудня - І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФАНДРАЙЗІНГ – СВІТ ВЕЛИКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

 ЛИСТОПАД 2009

 25-27 листопада - VII Міжнародна наукова конференція Міжнародної Асоціації інституціональних досліджень «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ»

 ЖОВТЕНЬ 2009

 5 жовтня - у Залі Нобелівських лауреатів відбувся брифінг для преси за участю Голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти В.І.ПОЛОХАЛО та ректора Дніпропетровського університету економіки та права Б.І.ХОЛОДА.

ВЕРЕСЕНЬ 2009

30  вересня - вперше розпочато проведення Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-олімпіади в галузі економіки.

22 вересня - у Нобелівському залі провів майстер – клас найвідоміший бізнес-консультант в галузі управління маркетингом ІГОР МАНН, автор бестселеру «Маркетинг на 100%», який увійшов у топ-10 книг з маркетингу та був названий кращою книгою в категорії «Маркетинг як технологія». Були присутні більш ніж 100 менеджерів провідних фірм регіону. Фахівець відповів на багаточисельні питання. Доречі, відповіді на питання слухачів майстер-класу були навіть змістовніші, ніж це викладено у маркетинговому бестселері.

ЧЕРВЕНЬ 2009

 17 червня - Парламентські on-line слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»

 КВІТЕНЬ 2009

 12 квітня - Нобелівський економічний турнір для школярів м. Дніпропетровська

БЕРЕЗЕНЬ 2009

16-20 березня - Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного Форуму

ВЕРЕСЕНЬ 2008

11-13 вересня - у Дніпропетровському університеті економіки та права відбувся Міжнародний Нобелівський економичний форум «Світова економіка 21 століття: цикли та кризи»

 

 

 

 

 
   
         
 
         
   
   
   

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ КОНГРЕС «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня 2016, Дніпро, Україна

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд“Планета Альфреда Нобеля”» (Україна) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна)за підтримки Нобелівських лауреатів...


Середа, 27 травня 2015

Результати Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів став традицією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і...


Середа, 27 травня 2015

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Шановні колеги! УВАГА! Термін прийому конкурсних робіт на Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю...


Понеділок, 02 березня 2015
   
         
2010 © Info@NobelPlanet.org