||
||
||
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
 

         
   
Ідеі та ініціативи

ІІІ Віртуальна сесія Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» 18-19 квітня 2013 року

У якості основної теми дискусії ІІІ Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу обрано тему: «Економічна нестабільність: недоліки ринкового саморегулювання або помилки в державній політиці?».
Обговоренню цієї проблеми буде присвячено ряд секційних засідань:
-сучасні економічні теорії: синергетичний, інституційний, еволюційний та цивілізаційний підходи (до 20-річчя присудження Нобелівської премії Д. Норту і Р. Фогелю);
-«Ціна нерівності»: соціально-економічні проблеми розподілу суспільного багатства (до 70-річчя Дж. Стігліца);
-світовий досвід подолання фінансово-економічних криз (до 60-річчя П. Кругмана);
-нова генерація Нобелівських ідей (до підсумків Міжнародного конкурсу, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву).
На секційних засіданнях представлено близько 80 доповідей учасників Віртуальної сесії із 40 вищих навчальних закладів.
Матеріали для обговорення розміщені на сайті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля http://congress2013.duep.edu та будуть опубліковані  в наукових журналах «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічний огляд», «Економічний вектор економічного розвитку», які входять до переліку фахових видань України і включені до міжнародних науково-метричних баз IndexCopernicusтм

(ІндексКопернікус) , Ulrich's Periodicals Director (UlrichsWeb) (Ульріх Періодикал Дайректор), Elibrary.ru (І-лайбрері).


 Третій Всесвітній Нобелівський  економічний Конгрес – 16-19 травня 2012 року

«Роль економічної науки у формуванні національних стратегій» - основна тема  наукової дискусії на Конгресі.

Як  зазначено у Резолюції Конгресу, " найактуальнішим завданням сьогодні, яке повинна вирішувати міжнародна наукова спільнота, є формування ефективної стратегії розвитку світової та, зокрема, національних економік, яка повинна ґрунтуватися на досягненнях нобелевських лауреатів з економіки та провідних вчених світу, на адаптації їхніх ідей до сучасних процесів".
Обговоренню цієї актуальної теми були присвячені пленарні та секційні  засідання, на яких з основними доповідями виступили Єрмолаєв А.В. - директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, Гжегож Колодко - екс-вице-прем'єр-міністр Республіки Польща, професор економіки, директор дослідницького інституту"TIGER" (Університет Козьмінського, Варшава), Макс Альєр (доповідь Макса Альєра)- офіційний представник МВФ в Україні, інші керівники національних економічних інститутів і провідні економісти світу з України, Російської Федерації, Білорусі, Казахстану, Румунії, Польщі, Чорногорії…
Конгрес-2012  привітали Президент України Віктор Янукович, Президент Національної академії наук України Борис Патон,  губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілкул, міський голова Іван  Куліченко. У роботі Конгресу приймав участь Генеральний консул Республіки Польща в Україні Ян Гранат.
За результатами зустрічей з учасниками Конгресу, які представляли навчальні заклади та установи з України та інших держав,  Університетом підписано Угоду про співпрацю з Північно-Кавказьким інститутом бізнесу, інженерних та інформаційних технологій (Армавір, Російська Федерація), план дій з Університетом імені Хелени Ходковської (Варшава, Республіка Польща), погоджено зміст та парафовано угоди з Білоруським торгово-економічним університетом (Гомель, Білорусь) та Національним інститутом стратегічних досліджень при Президенті України (Київ).
Усього на пленарних засіданнях було заявлено 24 доповіді. Для виступів на секційних засіданнях заяви подали 130 учасників.
За традицією Конгрес розпочався  урочистим врученням нагород переможцям Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади з економіки, які цього року представляли університети України, Росії, Білорусі. Переможці отримали  спеціальні призи, дипломи та грошові премії  (партнером призового фонду Конгресу виступило Дніпропетровське регіональне відділення банку "Фінанси та Кредит").
Спеціальні нагороди  вперше отримали  3 студентські баскетбольні команди – переможці і призери Турніру з баскетболу на  Кубок БФ «ПЛАНЕТА АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ».
У рамках Конгресу активно працювали  4 секції, присвячені ювілейним датам з дня народження лауреатів Нобелівської премії з економіки та інших відомих учених-економістів, зокрема:

Секція 1. «Монетарні аспекти сучасного економічного розвитку» (до 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії з економіки М. Фрідмана)

Секція 2. «Математизація економіки або економізація математики: ефект синергії» (до 100-річчя від дня  народження лауреата Нобелівської премії з економіки Л. В. Канторовича)

Секція 3. «Нова генерація нобелівських ідей» (за підсумками Другої Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади з економіки)

Секція 4. «Сучасні теорії циклів: спадкоємність і модернізм» (до 120-річчя від дня народження М. Кондратьєва)

У роботі  третьої – студентської -  секції, разом із студентами-переможцями Інтернет-олімпіади , взяли також участь старшокласники   міських шкіл та ліцеїв (НВК №100 та Міського юридичного ліцею) – партнерів Університету – переможці  нобелівських  олімпіад, турнірів, конкурсів есе.
Ключовими питаннями, які були обговорені на пленарних та секційних засіданнях, стали: вплив інновацій на економічний розвиток, можливості випереджального розвитку країн, формування національних стратегій розвитку, монетарні аспекти сучасного економічного розвитку, сучасні теорії циклів, вплив математики на економіку та, навпаки, розвиток новелістики і поширення Нобелівського руху у світі тощо.

За результатами дискусій та обговорення учасниками Третього Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу прийнято рекомендації, серед яких:

  • рекомендувати державним і політичним діячам, науковій громадськості та представникам ділових кіл ініціювати розробку національних і міжнаціональних стратегій розвитку і співробітництва з метою запобігання руйнівним наслідкам глобальних криз;
  • продовжити наукові дослідження щодо циклічності економічного розвитку, зосередивши увагу на розробці сучасних інструментів і технологій запобігання та уникнення криз, методів економічного управління країнами в періоди циклічних коливань, методик адекватного та об’єктивного вимірювання наслідків криз і прогнозування їх у майбутньому;
  • розвивати міжнародну і регіональну інтеграцію для підвищення конкурентоспроможності країн, розширити практику створення міжнародних стратегічних інноваційно-технологічних альянсів для виконання науково-дослідних програм з економічного розвитку та організації міжнародної інноваційно-технологічної біржі для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до фінансування інноваційних проектів;
  • продовжити ініціативи з видання Нобелівських лекцій, систематичного проведення Нобелівських читань і наукових конкурсів, присвячених працям лауреатів Нобелівської премії;
  • розширити наукові межі Всесвітньої студентської Нобелівської Інтернет-олімпіади, включивши до конкурсної програми інші науки, окрім економіки;
  • підтримати пропозицію про проведення у травні 2014 р. у Дніпропетровську Четвертого Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу та сприяти залученню до участі в ньому лауреатів Нобелівської премії, провідних світових вчених. Основною темою дискусії на Четвертому Всесвітньому Нобелівському економічному конгресі визначити таку проблему: «Економічна теорія та господарська практика: суперечлива взаємодія».

Наукові роботи Конгресу було опубліковано в двох томах видання Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля – «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму».
Під час роботи Конгресу була організована виставка науково-методичної літератури Дніпропетровського університету економіки та права.
Культурна програма Конгресу привела його учасників у музеї, до "Північних воріт" Дніпропетровська, а також до пам'яток  різних міст області – Новомосковська,  Петриківки  тощо.  Спеціальною подією Конгресу стало урочисте відкриття   виставки плакату  «Жінки у польській науці» (спільний проект разом із Генеральним Консульством Республіки Польща в Україні) за участю  пана Яна Граната, Генерального Консула Республіки Польща в Україні.
Трансляція пленарних засідань і інших заходів Конгресу велась в режимі on-line через сайт університету.


У Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля 18-21- травня 2011 року відбулась Друга віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Інтелектуальний потенціал світового розвитку».

Другу віртуальну сесію Міжнародного Нобелівського економічного форуму було присвячено 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії в області економіки Саймона Кузнеця (1971 р.). Ключовими питаннями, які обговорювалися, стали проблеми циклічного розвитку світової економіки, формування інтелектуального клімату, нові підходи та сучасні теорії дослідження економічних процесів.

1o 1-o

Рішення про проведення другої віртуальної сесії було прийняте резолюцією 2-го Міжнародного Нобелівського економічного форуму у травні 2010 року.

2-o2-o 

Організаторами другої віртуальної сесії  Форуму  стали Дніпропетровський університет економіки і права імені Альфреда Нобеля, Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля», Міжнародний нобелівський інформаційний центр (Росія), Харківський національний економічний університет, Одеський державний економічний університет.

 Серед почесних гостей віртуальної сесії Форуму були Тютюнник В'ячеслав Михайлович - доктор технічних наук, професор, академік Російської академії економічних наук, директор Тамбовського філії Московського державного університету культури і мистецтва; Довбенко Михайло Володимирович, доктор економічних наук, директор Інституту відкритої політики; Павловський Кшиштоф, доктор хабілітований, професор, ректор Вищої школи бізнесу - Національний університет Луїса (Польща).

6-06-o6-o 

Друга віртуальна сесія Форуму об'єднала інтелектуальні зусилля понад 200 учасників з регіонів України, а також країн ближнього і далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, Польщі, Вірменії, Казахстану, Індії та інших країн.
У віртуальній сесії взяли участь дійсні члени Національної Академії наук України та Російської Академії наук, більше 20 докторів і 50 кандидатів наук. Доповіді Форуму були опубліковані у виданнях Дніпропетровського університету економіки і права імені Альфреда Нобеля - «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму», «Академічне огляд», «Європейський вектор економічного розвитку». Всього було представлено понад 100 доповідей.

Окремою рубрикою вийдуть статті переможців Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених, присвяченого 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця, у виданнях університету - «Академічне огляд» і «Європейський вектор економічного розвитку».
Матеріали другої віртуальної сесії Форуму та конкурсні роботи, а саме тексти представлених робіт, фото та відеоматеріали з пленарних засідань розміщені на сайті університету (www.duep.edu) і сайті благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» (www.nobelplanet.org).

У рамках віртуальної сесії Форуму була проведена он-лайн відеоконференція між Дніпропетровським університетом економіки і права імені Альфреда Нобеля, Харківським національним економічним університетом та Одеським державним економічним університетом.

У виступі першого проректора, доктора економічних наук, професора А.А. Задої було відзначено значення віртуальної сесії, намічено план подальшої роботи Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Доповідь професора М.В. Довбенко було присвячено науковій роботі лауреата Нобелівської премії в області економіки Саймона Кузнеця, він відзначив важливість і необхідність використання досліджень С. Кузнеця в розробці сучасних концепцій економічного розвитку. Виступ професора В.М. Тютюнника було присвячено формуванню і використанню інтелектуального потенціалу вищих навчальних закладів. Ректор Вищої школи економіки
К. Павловський розкрив проблеми становлення економіки знань в контексті глобалізаційних процесів.
Ректор Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор М.І. Звєряков у своєму виступі звернувся до проблем подолання наслідків економічної кризи в Україні. Професор А.І. Ковальов запропонував деякі методи вимірювання обсягів національного виробництва та їх застосування в умовах перехідної економіки. Професор Т.І. Лепейко і професор О.І. Пушкар доповіли про застосування різних моделей менеджменту в інформаційній економіці. Професор О.В. Раєвнєва зробила акцент у своєму виступі на поведінці соціально-економічних систем в умовах хвильової динамічності економічних процесів.

У цілому робота другої віртуальної сесії Форуму зачіпала такі наукові напрямки:
• формування інтелектуального клімату світової економіки;
• генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?;
• сучасні теорії дослідження світової економіки: синергетика, еволюційний і цивілізаційний підходи;
• кількісні аспекти економічного зростання країн світу;
• освіта як основа розвитку інноваційної економіки.

Одним із центральних заходів другого віртуальної сесії Форуму було підведення підсумків та нагородження переможців Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених, присвяченого 110-й річниці з дня народження лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Цей конкурс зібрав понад 100 молодих вчених та студентів з багатьох ВНЗ України, Росії, Білорусії, Вірменії, Казахстану, Польщі, Індії. На панелі «Генерація нових знань: криза науки чи перезавантаження?» були представлені кращі роботи конкурсантів.

3-o3-o 

Ще однією студентською подією Другої віртуальної сесії Форуму стали перші Нобелівські читання, в яких взяли участь понад 170 студентів. На Нобелівських читаннях були презентовані роботи переможців відкритого конкурсу робіт з Нобелівської тематики.

4-o4-o4-o4-o 

Панель «Сучасні теорії дослідження світової економіки» стала трибуною для презентації нових ідей молодих вчених. У рамках цієї панелі було організовано дискусійний майданчик з обговорення питань циклічності соціально-економічного розвитку, корпоративного управління, кадрового потенціалу підприємств, розвитку освіти.

5-o 

За результатами другої віртуальної сесії Форуму прийнята резолюція, яка містить рекомендації з проведення 3-го Міжнародного Нобелівського економічного форуму та Другої Всесвітньої Нобелівської Інтернет-олімпіаді з економіки в 2012 році.


19-22 травня 2010 року у Дніпропетровському університеті економіки та права відбувся Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум «Світова економіка ХХІ: цикли та кризи», який був присвячений загальній проблематиці, визначеній девізом «Інновації як основа подолання глобальної кризи».

У результаті обговорення та плідних дискусій учасники Форуму дійшли наступних рекомендацій:

• розширити дослідження циклічно-генетичних закономірностей функціонування економічних систем та інновацій у ХХІ столітті з зосередженням особливої уваги на питаннях стратегії інноваційного прориву для подолання наслідків кризової фази;  
• підтримати ініціативу вчених Росії, Казахстану і України щодо подальшої розробки та уточнення довгострокового глобального прогнозу «Майбутнє цивілізацій» на період до 2050 року, який був презентований в 2009 р. в ООН і буде представлений на IV цивілізаційному Форумі в рамках Всесвітньої універсальної виставки ЕКСПО- 2010 у Шанхаї в жовтні 2010 р.;
• підготувати на основі прогнозу нову концепцію сталого розвитку на базі партнерства цивілізацій і представити на цивілізаційному форумі в рамках Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в 2012 р. У Бразилії;
• поділяючи стурбованість вчених, державних, політичних і громадських діячів, світового громадянського суспільства у зв'язку з глобальними енергетичною, економічною і продовольчою кризами, які охопили світ в XXI столітті і тягнуть за собою серйозні загрози і негативні наслідки для всього людства, підтримати пропозицію про розробку при підтримки ООН глобальної енерго-екологічної стратегії для обговорення на Всесвітньому форумі зі сталого розвитку в 2012 р., а також рекомендації Конференції ООН у Римі з питань подолання світової продовольчої кризи;
• рекомендувати державним і політичним діячам, науковій громадськості та представникам ділових кіл ініціювати розробку національних і міжнаціональних програм енерго-екологічного та агропродовольчого розвитку. Їх реалізація буде ефективною за умови прискореної міжнародної інтеграції, зокрема, у сфері освоєння і розвитку екологічно чистої альтернативної енергетики та агропродовольчого комплексу;
• рекомендувати розвивати міжнародну і регіональну інтеграцію для підвищення конкурентоспроможності продукції та спільного просування її на світових високотехнологічних ринках, підтримати ініціативу створення міжнародних стратегічних інноваційно-технологічних альянсів для виконання перелічених програм та організації міжнародної інноваційно-технологічної біржі для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до фінансування інноваційних проектів ;
• схвалити ініціативу Інституту економічних стратегій РАН, Міжнародного інституту Питирима Сорокіна - Миколи Кондратьєва, Дніпропетровського університету економіки та права, а також Міжнародного інноваційно-технологічного альянсу про розробку на основі довгострокового проекту стратегії розвитку і зміцнення партнерства Росії та України;
• підтримати пропозицію Міжнародного інституту Питирима Сорокіна - Миколи Кондратьєва щодо розробки довгострокової стратегії діалогу та партнерства цивілізацій у галузі науки, культури і етики на основі глобального прогнозу «Соціокультурне майбутнє цивілізацій» і рекомендувати керівництву ЮНЕСКО, Національним Комітетам у справах ЮНЕСКО України та Росії надати фінансову підтримку розробці такої стратегії та її представлення на засіданні Круглого столу в рамках Генеральної конференції ЮНЕСКО в січні 2011 р.;
• сприяти включенню до переліку пам'ятних дат ЮНЕСКО на 2012 р. 150-річчя з дня народження видатного вченого світового рівня Володимира Івановича Вернадського;
• вітати ініціативу Дніпропетровського університету економіки та права з організації Всесвітньої студентської Інтернет-Оліміади в галузі економіки, яка стала полігоном для майбутніх учених і закликати зацікавлені наукові та ділові кола підтримати цей захід;
• відзначити важливе значення системи освіти у формуванні кадрів нового покоління, підтримати ініціативу створення науково-освітнього порталу «Нові парадигми», міжнародного цивілізаційного Інтернет-університету з метою розширення освітніх функцій Інтернету та телебачення;
• підтримати пропозицію про проведення в травні 2012 року в Дніпропетровську чергового, ІІІ-го Міжнародного нобелівського економічного форуму.


Парламентські on-line слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»

Згідно Постанови Верховної Ради України від 17 лютого 2009 року 17 червня 2009 року о 15 годині в залі пленарних засідань Верховної ради України відбудуться парламентські слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів».


Міжнародний Нобелівський економічний форум. Віртуальна сесія 

За ініціативи Дніпропетровського університету економіки та права
16-20 березня 2009 р.

Проведення: http://NobelPlanet.org; http://duep.edu/


Міжнародний нобелівський економічний форум
«Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи»


Дніпропетровський університет економіки та права
11-13 вересня 2008 р.


 

 
   
         
 
         
   
   
   

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ КОНГРЕС «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня 2016, Дніпро, Україна

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд“Планета Альфреда Нобеля”» (Україна) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна)за підтримки Нобелівських лауреатів...


Середа, 27 травня 2015

Результати Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів став традицією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і...


Середа, 27 травня 2015

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Шановні колеги! УВАГА! Термін прийому конкурсних робіт на Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю...


Понеділок, 02 березня 2015
   
         
2010 © Info@NobelPlanet.org