||
||
||
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
 

         
   
Підсумки Другого Міжнародного Нобелівського економічного форуму

 

Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум

«СВІТОВА ЕКОНОМІКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ЦИКЛИ І криза»

19-22 травня 2010 року, м. Дніпропетровськ

1-o2-o3-o 

          У Дніпропетровському університеті економіки та права відбувся Другий Міжнародний Нобелівський економічний форум «Світова економіка ХХІ: цикли та кризи», який був присвячений загальній проблематиці, визначеній девізом «Інновації як основа подолання глобальної кризи». Рішення про проведення цього Форуму було прийнято у вересні 2008 року на Першому Міжнародному Нобелівському економічному форумі, організованому за ініціативою Дніпропетровського університету економіки та права.

11

          Форум проводився за підтримки та з особистою участю Президента України Леоніда Кучми (1994-2005 рр.), а також за підтримки Президента Республіки Польща Олександра Кваснєвського (1995-2005 рр.) та Фонду «Amicus Europae» (Польща).

          Форум вітали Президент Республіки Польща А. Кваснєвський, віце-прем'єр-міністр В. П. Семиноженко, Міністр освіти і науки України Д. В. Табачник, Президент Національної академії наук України, академік НАН України Б. Є. Патон, Президент Українського союзу промисловців і підприємців А. К. Кінах, директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім..Г.М.Доброва НАН України, професор Б.А.Маліцький.

           Серед почесних гостей Форуму були Президент України Л. Д. Кучма, заступник міністра освіти і науки І. П. Зайцева, Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації А. Ю. Вілкул та міський голова м. Дніпропетровська І. І. Куліченко.

1-ak

           Титульними організаторами Форуму стали провідні наукові установи України і Росії: Національна академія наук України, Російська академія природничих наук, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут економіки РАН, Інститут економічних стратегій, Міжнародний Нобелівський інформаційний центр, Благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» і Дніпропетровський університет економіки і права.

           Проведенню Форуму передувала віртуальна сесія, організована в березні 2009 р. До форуму була приурочена Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-Олімпіада в галузі економіки, яка вперше відбулася в 2009-2010 році за ініціативою Дніпропетровського університету економіки та права. Її програмні цілі - залучення молоді до проведення наукових досліджень економіки різних країн на основі використання розробок лауреатів Нобелівської премії, встановлення реальних творчих контактів між молодими дослідниками різних країн.

           Форум об'єднав інтелектуальні зусилля понад 200 учасників регіонів України, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, Польщі, США, Німеччини, Австрії, Румунії, Вірменії, Італії, Франції, Іспанії, Оману та інших країн.

            У форумі брали участь 11 дійсних членів і членів-кореспондентів Національної Академії наук України, Російської Академії наук, Академії наук Румунії, Академії наук Вірменії, 48 докторів і 73 кандидати наук. Доповіді Форуму були опубліковані в трьох виданнях Дніпропетровського університету економіки та права - «Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму» (два томи), «Європейський вектор економічного розвитку» та «Академічне обозрение» - загальним обсягом більше 100 друкованих аркушів. Всього ці видання містять 117 наукових робіт. Окремим виданням були випущені вибрані роботи, представлені на Всесвітню Нобелівську студентську Інтернет-Олімпіаду в області економіки, який містить 75 матеріалів. Матеріали Форуму, а саме тексти представлених робіт, фото та відеоматеріали з пленарних засідань Форуму розміщені на сайті університету (www.duep.edu)  і сайті благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» (www.nobelplanet.org) .

1-z 1-z

            Учасники Форуму на трьох пленарних та шести секційних засіданнях заслухали та обговорили доповіді з глобальних проблем циклічного розвитку, познайомилися з новітніми дослідженнями в цій сфері, в першу чергу, з роботами Нобелівських лауреатів з економіки. Центральним питанням форуму були проблеми використання принципових інновацій в якості основи для подолання наслідків економічної кризи в контексті уявлень Фрідріха фон Гаєка, Нобелівського лауреата в галузі економіки 1974 р.

            У виступі ректора ДУЕП, професора Б.І. Холода були намічені подальші плани діяльності Міжнародного Нобелівського економічного форуму, як наукового органу, який розробляє найважливіші питання економічного розвитку. Член-кореспондент РАН, директор Інституту економічних стратегій РАН, професор Б. М. Кузик зупинився на проблемах пост-кризового періоду у світовій економіці. Виступ члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту економіки та прогнозування НАН України професора А. А. Гриценко було присвячено трансформаціям базових макроекономічних концепцій в умовах кризи, глобалізації та інформатизації суспільства. У виступі іноземного члена Російської Академії наук, професора Володимира Квінта, були розкриті проблеми країн з перехідною економікою в контексті глобалізаційних процесів та економічної кризи. Доктор економічних наук, професор Ю. В. Яковець у своєму виступі розкрив ефект суперпозиції економічних криз та інших типів криз на переломному етапі цивілізаційного розвитку. Ректор Одеського державного економічного університету, доктор економічних наук, професор М. І. Зверяков у своєму виступі звернувся до проблем подолання наслідків економічної кризи в Україні. Доктор технічних наук, професор В. М. Тютюнник у своєму виступі звернувся до витоків Нобелівського руху і проаналізував сучасні підходи до реалізації процедури присудження Нобелівської премії.

           В цілому робота Форуму зачіпала наступні наукові напрямки:
• майбутнє цивілізацій і стратегія цивілізаційного розвитку;
• глобальна економічна криза: перші узагальнення та прогнозування наслідків;
• інноваційна діяльність та інституційна теорія; • проблеми країн з перехідною економікою в контексті інноваційної конкуренції;
• інновації, економіка знань та становлення інформаційного суспільство;
• соціально-правові, соціально-культурні й гуманітарні наслідки глобальної економічної кризи;
• світова економіка після економічної кризи
• нова генерація нобелівських ідей (студентська та молодіжна секція).

             У рамках форуму були проведені майстер-класи:
• члена-кореспондента РАН Б. М. Кузика і доктора економічних наук, професора Ю. В. Яковця, де слухачі познайомилися з результатами прогнозування цивілізаційного розвитку на період до 2050 року;
• ректора Одеського державного економічного університету, доктора економічних наук, професора М. І. Зверякова і доктора технічних наук, професора В. М. Тютюнника, де слухачі познайомилися з післякризовими тенденціями розвитку економіки України і отримали відповіді на численні запитання, пов'язані з участю Нобелівських лауреатів в суспільних процесах та науковій діяльності;
• іноземного члена Російської Академії наук, професора Володимира Квінта, де слухачі познайомилися з актуальними питаннями розвитку світової господарської системи.

          У ході Форуму були організовані зустрічі зі студентами провідних вчених України, Росії, Польщі та інших країн, пройшло засідання Міжнародного інноваційно-технологічного альянсу, відбулося засідання оргкомітету Всесвітньої Нобелівської студентської Інтернет-Олімпіади в галузі економіки, на якому розглянуті питання з підготовки до Олімпіади сезону 2011 -2012 року.

           Одним із центральних заходів Форуму стало засідання Вченої ради Дніпропетровського університету економіки та права, на якому в присутності Президента України (1994-2005), почесного професора Дніпропетровського університету економіки та права Л. Д. Кучми, були присвоєні звання почесного професора ДУЕП М.І . Зверякову, Б. М. Кузику, В. М. Тютюннику і Ю. В. Яковцю.

1-p

            Одною з основних подій Форуму було підведення підсумків та нагородження переможців Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади в галузі економіки, яке здійснив Президент України (1994-2005), почесний професор Дніпропетровського університету економіки та права Л. Д. Кучма.

st

            У рамках роботи Форуму була проведена студентська та молодіжна секція, яка зібрала більше 60 студентів та молодих вчених з Росії, Вірменії, Італії та багатьох ВНЗ України. На секції учасники Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади мали можливість представити основні тези своїх робіт, поданих у науковий комітет Олімпіади.

            У результаті обговорення та плідних дискусій учасники Форуму дійшли наступних рекомендацій:

• розширити дослідження циклічно-генетичних закономірностей функціонування економічних систем та інновацій у ХХІ столітті з зосередженням особливої уваги на питаннях стратегії інноваційного прориву для подолання наслідків кризової фази;  
• підтримати ініціативу вчених Росії, Казахстану і України щодо подальшої розробки та уточнення довгострокового глобального прогнозу «Майбутнє цивілізацій» на період до 2050 року, який був презентований в 2009 р. в ООН і буде представлений на IV цивілізаційному Форумі в рамках Всесвітньої універсальної виставки ЕКСПО- 2010 у Шанхаї в жовтні 2010 р.;
• підготувати на основі прогнозу нову концепцію сталого розвитку на базі партнерства цивілізацій і представити на цивілізаційному форумі в рамках Всесвітнього саміту зі сталого розвитку в 2012 р. У Бразилії;
• поділяючи стурбованість вчених, державних, політичних і громадських діячів, світового громадянського суспільства у зв'язку з глобальними енергетичною, економічною і продовольчою кризами, які охопили світ в XXI столітті і тягнуть за собою серйозні загрози і негативні наслідки для всього людства, підтримати пропозицію про розробку при підтримки ООН глобальної енерго-екологічної стратегії для обговорення на Всесвітньому форумі зі сталого розвитку в 2012 р., а також рекомендації Конференції ООН у Римі з питань подолання світової продовольчої кризи;
• рекомендувати державним і політичним діячам, науковій громадськості та представникам ділових кіл ініціювати розробку національних і міжнаціональних програм енерго-екологічного та агропродовольчого розвитку. Їх реалізація буде ефективною за умови прискореної міжнародної інтеграції, зокрема, у сфері освоєння і розвитку екологічно чистої альтернативної енергетики та агропродовольчого комплексу;
• рекомендувати розвивати міжнародну і регіональну інтеграцію для підвищення конкурентоспроможності продукції та спільного просування її на світових високотехнологічних ринках, підтримати ініціативу створення міжнародних стратегічних інноваційно-технологічних альянсів для виконання перелічених програм та організації міжнародної інноваційно-технологічної біржі для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій до фінансування інноваційних проектів ;
• схвалити ініціативу Інституту економічних стратегій РАН, Міжнародного інституту Питирима Сорокіна - Миколи Кондратьєва, Дніпропетровського університету економіки та права, а також Міжнародного інноваційно-технологічного альянсу про розробку на основі довгострокового проекту стратегії розвитку і зміцнення партнерства Росії та України;
• підтримати пропозицію Міжнародного інституту Питирима Сорокіна - Миколи Кондратьєва щодо розробки довгострокової стратегії діалогу та партнерства цивілізацій у галузі науки, культури і етики на основі глобального прогнозу «Соціокультурне майбутнє цивілізацій» і рекомендувати керівництву ЮНЕСКО, Національним Комітетам у справах ЮНЕСКО України та Росії надати фінансову підтримку розробці такої стратегії та її представлення на засіданні Круглого столу в рамках Генеральної конференції ЮНЕСКО в січні 2011 р.;
• сприяти включенню до переліку пам'ятних дат ЮНЕСКО на 2012 р. 150-річчя з дня народження видатного вченого світового рівня Володимира Івановича Вернадського;
• вітати ініціативу Дніпропетровського університету економіки та права з організації Всесвітньої студентської Інтернет-Оліміади в галузі економіки, яка стала полігоном для майбутніх учених і закликати зацікавлені наукові та ділові кола підтримати цей захід;
• відзначити важливе значення системи освіти у формуванні кадрів нового покоління, підтримати ініціативу створення науково-освітнього порталу «Нові парадигми», міжнародного цивілізаційного Інтернет-університету з метою розширення освітніх функцій Інтернету та телебачення;
• підтримати пропозицію про проведення в травні 2012 року в Дніпропетровську чергового, ІІІ-го Міжнародного нобелівського економічного форуму.

            У ході Форуму було висунуто ініціативу організувати в Україні святкування 110-річчя Саймона Кузнеця, Нобелівського лауреата в галузі економіки 1971 року, випускника Харківського університету. У цих цілях передбачається вперше видати українською і російською мовами роботи цього всесвітньо відомого вченого, автора концепції довгих хвиль в економіці, а також організувати урочисту конференцію, присвячену творчій спадщині Саймона Кузнеця. Президентський благодійний фонд «Україна» Леоніда Кучми виявив зацікавленість у проведенні відповідних заходів.

             Роботу Форуму висвітлювали регіональні та загальноукраїнські телевізійні програми, на 27 телевізійному каналі (м. Дніпропетровськ) транслювався докладний звіт про роботу Форуму, в тому числі в прямому ефірі. Учасники форуму стали гостями кількох тематичних телевізійних програм на 27 телевізійному каналі (м. Дніпропетровськ). Всього на форумі було акредитовано більше 20 журналістів з різних електронних та друкованих ЗМІ. Трансляція пленарних засідань та інших заходів Форуму велася в режимі on-line через сайт університету (www.duep.edu). У приміщеннях, де проходили заходи Форуму було організовано доступ до мережі Інтернет за допомогою технології WiFi.

             Під час роботи форуму була організована виставка науково-методичної літератури Дніпропетровського університету економіки та права, а також виставка літератури видавництва «Економіка» (м. Москва).

1lib

             Крім наукових дискусій та інших офіційних заходів, Форум супроводжувався великою і різноманітною культурною програмою. Учасники та гості Форуму відвідали Монастирський острів (м. Дніпропетровськ), пройшли туром «Північні ворота Дніпра» з відвідуванням м. Новомосковська і мальовничих околиць м. Дніпропетровська, зробили прогулянку по р. Дніпро в межах м. Дніпропетровська, побували на Державному підприємстві «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова », відвідали музеї та пам'ятні місця регіону.

 sim

             Форум, який відкрився урочистою церемонією нагородження переможців Всесвітньої студентської Інтернет-олімпіади в області економіки, вніс значний внесок у справу популяризації науки в сучасному світі, досягнення взаєморозуміння і зміцнення контактів між ученими-економістами різних країн, розробці ними нових спільних програм, а також став видатною громадською подією.

 
   
         
 
         
   
   
   

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ КОНГРЕС «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня 2016, Дніпро, Україна

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд“Планета Альфреда Нобеля”» (Україна) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна)за підтримки Нобелівських лауреатів...


Середа, 27 травня 2015

Результати Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів став традицією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і...


Середа, 27 травня 2015

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Шановні колеги! УВАГА! Термін прийому конкурсних робіт на Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю...


Понеділок, 02 березня 2015
   
         
2010 © Info@NobelPlanet.org