||
||
||
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
 

         
   
Місія та цілі фонду:
 • Розвиток Нобелівського руху в Україні
 • Накопичення інтелектуального капіталу на національному та регіональному рівнях
 • Ефективний менеджмент передових знань в області економіки та гуманітарних наук
 • Експертиза досягнень в області науки та освіти
 • Сертифікація та міжнародна незалежна акредитація наукової та освітньої діяльності

Витяг з Уставу Міжнародного Благодійного фонду
«Планета Альфреда Нобеля»

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1. Метою функціонування Фонду є сприяння розвитку Нобелівського руху, яке реалізується за наступними напрямами діяльності:

 1. благодійна гуманітарна допомога для задоволення потреб неприбуткових організацій, пов‘язаних з науково-дослідницькою діяльністю фундаментального напряму;
 2. діяльність в області розвитку видавничої справи, засобів масової комунікації та інформаційної інфраструктури;
 3. діяльність в області накопичення інтелектуального капіталу на національному та регіональному рівнях;
 4. діяльність в області розповсюдження та ефективного менеджменту передових знань в області економіки, гуманітарних наук, а також в області інформатики та сучасних комп‘ютерних наук;
 5. діяльність в області експертизи наукових та освітніх досягнень;
 6. діяльність в області сертифікації та міжнародної незалежної акредитації наукової та освітньої діяльності;
 7. діяльність в області  установлення та підтримки міжнародних, наукових та освітніх зв‘язків;   
 8. діяльність в області  забезпечення вільного доступу громадян до досягнень науки та культури. Сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи.

3.2. Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню або сертифікації,  Фонд оформлює необхідні ліцензії та сертифікати згідно встановленому законом порядку.
3.3. Для досягнення своєї мети Фонд ставить перед собою такі завдання:

 1. створення премії «Українського Нобелівського фонду» у різноманітних областях наукової та освітньої діяльності;
 2. встановлення грантів на виконання конкретних наукових розробок та програм на конкурсній основі;
 3. створення незалежної експертної ради по сертифікації наукової та освітньої діяльності;
 4. створення Нобелівського клубу;
 5. створення періодичного печатного та електронного видання, націленого на популяризацію досягнень світової науки та освіти;
 6. створення координаційної ради з провідними науковими організаціями в Україні та за кордоном, перед усе – з національними академіями наук;
 7. медіа-підтримка та просунення наукових проектів, які мають стратегічне значення.
4. ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Благодійна допомога може надаватись набувачам у вигляді:

 1. фінансування конкретних цільових програм;
 2. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 3. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 4. даруванні або дозволу на безкоштовне (пільгове) користування об‘єктів власності;
 5. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки;
 6. надання допомоги власною працею, послугами або передаванням результатів власної творчої діяльності;
 7. прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об‘єктів благодійності;
 8. інших заходів, не заборонених законом.
7. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  ФОНДУ

7.1. Членами Фонду можуть бути фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та юридичні особи, незалежно від форми власності. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації України, які фінансуються з бюджету,  не можуть бути членами Фонду.
7.2. Підставою для вступу у члени Фонду є письмова заява, яке розглядається Правлінням Фонду  на найближчому засіданні.
7.3. Члени Фонду мають право:

 1. обирати та бути обраними до органів управління та контролюючі органи Фонду;
 2. брати участь у заходах, які проводить Фонд;
 3. отримувати інформацію відносно діяльності Фонду, стану його майна;
 4. вносити пропозиції до розгляду вищих органів та інших органів Фонду;
 5. отримувати допомогу та захист Фону;

7.4. Члени Фонду зобов‘язані:

 1. не розголошувати конфіденційну інформацію відносно діяльності Фонду;
 2. сприяти діяльності Фонду заради здійснення його цілей та завдань.
7.5. Членство припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу юридичної особи, засвідченого печаткою. Членство також вважається припиненим з моменту офіційного повідомлення про смерть або визнання фізичної особи недієздатною, або припинення діяльності юридичної особи. Член Фонду, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов‘язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей2 Фонду, може бути виключеним з Фонду на підставі одностайно прийнятого рішення Правління Фонду
 
   
         
 
         
   
   
   

МІЖНАРОДНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ КОНГРЕС «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах», 20-24 вересня 2016, Дніпро, Україна

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд“Планета Альфреда Нобеля”» (Україна) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна)за підтримки Нобелівських лауреатів...


Середа, 27 травня 2015

Результати Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів став традицією Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля і...


Середа, 27 травня 2015

Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю Нобелівського лауреата з економіки Артура Льюїса

Шановні колеги! УВАГА! Термін прийому конкурсних робіт на Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів, присвячений 100-річчю...


Понеділок, 02 березня 2015
   
         
2010 © Info@NobelPlanet.org