||
||
||
 
Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)English (United Kingdom)
 

         
   
Переможці Міжнародного конкурсу, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву !
Недоступен ни однин перевод.

Урочисте відкриття Третьої Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи» розпочалося привітаннями ректора Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктора економічних наук, професора Бориса Івановича Холода та ректора Міжнародної академії інноваційного розвитку (Росія), доктора економічних наук, професора  Євгенія Олексійовича Жукова.

У рамках ІІІ Віртуальної сесії Всесвітнього Нобелівського економічного конгресу «Світова економікаXXI століття: цикли та кризи» 18 квітня 2013 року відбулося вручення нагород переможцям Міжнародного конкурсу, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву. Партнером формування призового Фонду Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, виступило Дніпропетровське регіональне управління банку «Фінанси та кредит». Переможців Конкурсу привітала директор з корпоративного бізнесу цього управління Гайдун Олена Миколаївна.

За рішенням Наукового комітету Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, перше місце посіла:

- Кешенкова Наталія Вікторівна, аспірантка Московського державного університету економіки, статистики та інформатики.
Ій вручено диплом за І місце та грошову винагороду у розмірі 3 тисячі гривень.

Друге місце посіли:

- Свідницький Тарас Ігорович, студент інституту магістерської та післядипломної освіти Національного банку України.
- Науменко Ганна Олександрівна, студентка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Переможці отримали дипломи за ІІ місце та грошову винагороду – 2 тисячі гривень.

Третє місце посіли:

- Патракеєва Ольга Юріївна, аспірантка Південного федерального університету (грошову винагороду отримає поштовим переказом);
- Терещенко Олена Олександрівна, студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
- Палладін Антон Миколайович, студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Їх нагороджено дипломами та грошовою винагородою у розмірі 1 тисяча гривень.

Крім переможців, Науковий комітет Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів і аспірантів, присвяченого 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву, визначив ще й спеціальні номінації. Розмір грошової винагороди у номінаціях складає 500 гривень.

Нагороджено ДИПЛОМАМИ за перемогу у Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В. Леонтьєву, в номінаціях:

«За високий рівень апробації досягнутих результатів дослідження»:

Омельяненка Віталія Анатолійовича, аспіранта Сумського державного університету;
Марочка Сергія Сергійовича, аспіранта Сумського державного університету.

«За оригінальність постановки економічного завдання та його вирішення»:

Романенка Юрія Миколайовича, аспіранта Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації;
Шикашама Антона Антоніо, студента Київського національного торговельно-економічного університету.

«За практичну цінність рекомендацій та пропозицій»:

Вакулич Марію Михайлівну, аспірантку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Ворону Олександра Миколайовича, студента Чернігівського державного технологічного університету.

«За високий рівень теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми»:

Потоцького Володимира Валерійовича, студента Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

«За найкраще обґрунтування наукової новизни у дослідженні»:

Момчева Олексія Миколайовича, студента Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

«За найкраще формулювання цілісної концепції досліджуваної проблеми»:

Архіпову Катерину Сергіївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;

«За застосування найбільш оригінальної методики дослідження»:

Шевченко Світлану Валеріївну, студентку Старооскольського філіалу Білгородського державного дослідницького університету.

«За найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках»:

Гудима Михайла Володимировича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Гудима Павла Володимировича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Переможці у номінаціях, що не змогли бути присутніми на церемонії нагородження, грошову винагороду отримають поштовим переказом.

ДИПЛОМАМИ Благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» за участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченому 40-річчю присудження Нобелівської премії В. Леонтьєву, нагороджено:

Жолдака Григорія Федоровича, студента Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту»;
Гоцелюк Анну Юріївну, здобувача Миколаївського національного аграрного університету;
Мовчан Юлію Іванівну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Шару Вікторію Іванівну, студентку Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського;
Халову Тетяну Сергіївну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Ербаєву Розу Розикуліївну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Каніщеву Вікторію Сергіївну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Форопонову Катерину Олександрівну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Салєєву Катерину Олександрівну, студентку Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Чепелюк Маргариту Сергіївну, студентку Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;
Пугачову Катерину Ігорівну, студентку Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;
Малишевську Яну Олегівну, студентку Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;
Нізовця Вадима В’ячеславовича, студента Одеського національного економічного університету;
Мороз Ольгу Іванівну, студентку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Артеменко Романа Юрійовича, студента Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України;
Жукевич Христину Василівну, студентку Львівського інституту економіки і туризму;
Попівчак Марину Василівну, студентку Львівського інституту економіки і туризму;
Черкаса Павла Павловича, студента Харківськогонаціональногоавтомобільно-дорожньогоуніверситету;
Баран Ольгу Петрівну, студентку Тернопільського національного економічного університету;
Ватаман Анну Василівну, студентку Буковинського державного фінансово-економічного університету;
Трофіменкова Олександра Володимировича, студента Київського національного торговельно-економічного університету;
Квашу Ігора Олеговича, студента Київського національного торговельно-економічного університету;
Пуповську Юлію Олександрівну, студентку Тамбовського філіалу Московського державного університету культури та мистецтв;
Міхєєву Дар’ю Олексіївну, студентку Тамбовського філіалу Московського державного університету культури та мистецтв;
Чайковського Яна  Романовича, студента університету ім. Марії Кюрі Складовської в Любліні;
Агнешку Янек, студентку Жешувського університету;
Аскєєва Абилкаіра Габітовича, студента Карагандинського державного університету імені Є.А.Букетова;
Барщинську Вікторію Вікторівну, студентку ДВНЗ Українського державного хіміко-технологічного університету;
Івашків Вікторію Олександрівну, аспірантку Національного університету «Львівська політехніка»;
Левченко Антона Андрійовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Тихомирову Марію Володимирівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Трішину Тетяну Валеріївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Бовконюка Романа Юрійовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Головко Катерину Валеріївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Соболєву Ольгу Андріївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Пилипенко Катерину Олександрівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Андроніка Віталія Миколайовича, студента Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету;
Максименко Кристину Вікторівну, студентку Інституту журналістики та масової комунікації Класичного приватного університету;
Кірієнко Євгенію Олександрівну, студентку ДВНЗ Українського державного хіміко-технологічного університету;
Підцерковного Богдана Васильовича, студента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Ковальову Оксану Павлівну, студентку Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Сагалюк Анастасію Геннадіївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Крамаренко Марію Олександрівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Зарубіна Олексія Андрійовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Кривобока Павла Вікторовича, студента Національного університету харчових технологій;
Беззубка Бориса Ігоревича, аспіранта Донецького державного університету управління;
Соколову Олександру Сергіївну, студентку Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Казьмірчук Аліну Олегівну, студентку Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Рудаковського Яна Сергеевича, студента Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації;
Хілько Анастасію Вадимівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Коротаєву Юлію Владиславівну, студентка Класичного приватного університету;
Оганезову Карину Вікторівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Білик Ірину Юріївну, студентку Харківського національного економічного університету;
Ліпич Мирославу Анатоліївну, студентку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Теплинську Світлану  Сергіївну, студентку Старооскольського філіалу Білгородського державного дослідницького університету;
Білько Олександра Петровича, студента Київського Національного торговельно-економічного університету;
Буренка Олександра Володимировича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Зозулю Іллю Сергійовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Балабан Марту Орестівну, студентку Тернопільського національного економічного університету;
Котову Юлію Юріївну, студентку Саратовського соціально-економічного інституту РЕУ ім. Г.В. Плеханова;
Чекришову Ірину Олексіївну, студентку Саратовського соціально-економічного інституту РЕУ ім. Г.В. Плеханова;
Коваценка Андрія Олександровичу, студента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Фальчук Михайла Юрійовича, студента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Капустяк Марту Ігорівну, студентку Львівського Інституту Банківської справи Університету Банківської Справи Національного Банку України;
Зелену Ольгу Олександрівну, студентку Донбаської національної академії будівництва та архітектури;
Божко Олену Михайловну, студентку Донбаської національної академії будівництва та архітектури;
Возняк Софію Степанівну, студентку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Пуха Дмитра Олександровича, студента Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Дегодюк Оксану Юріївну, студентку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Єршова Артема Євгеновича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Горб Ганну Анатоліївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Гавриша Дмитра Олександровича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Кірову Аліну Олександрівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Малюгу Марію Василівну, студентку Тернопільського національного економічного університету;
Пасічник Катерину Олександрівну, студентку Тернопільського національного економічного університету;
Мельниченко Євгенію Морисівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Бугаєва Дмитра Сергійовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Галич Олександру Миколаївну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Чешко Валентину Володимирівну, студентку Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Рутковського Ростислава В’ячеславовича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
Драганчука Олега Володимировича, студента Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.
Своїми враженнями поділилися володар першої премії Кешенкова Наталія Вікторівна, аспірантка Московського державного університету економіки, статистики та інформатики; переможець другого ступеню  Свідницький Тарас Ігорович, студент інституту магістерської та післядипломної освіти Національного банку України; та переможець третього ступеню Палладін Антон Миколайович, студент Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

О 13–40 у Залі Нобелівських лауреатів з економіки пройшло засідання секції «Нова генерація нобелівських ідей», де переможці і учасники Конкурсу презентували свої роботи.

 

 
   
         
 
         
   
   
   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОБЕЛЕВСКИЙ КОНГРЕСС «Миротворческая и просветительская миссия Нобелевских лауреатов в современных глобальных условиях», 20-24 сентября 2016, Днипро, Украина

Благотворительная организация «Международный благотворительныйфонд “Планета Альфреда Нобеля”» (Украина) Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля (Украина) при поддержке Нобелевских...


27.05.2015

Результаты Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов, посвященного 100-летию Нобелевского лауреата по экономике Артура Льюиса

Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов стал традицией Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля и...


27.05.2015

Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, посвященный 100-летию Нобелевского лауреата по экономике Артура Льюиса

Уважаемые коллеги! ВНИМАНИЕ! Срок приема конкурсных работ на Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов, посвященный...


02.03.2015
   
         
2010 © Info@NobelPlanet.org